World Figure Skating Championships© 2008
Scandinavium • Göteborg • 16 – 23 mars 2008

Policyfrågor för volontärer vid VM
Eftersom hela organisationen av VM bygger på frivilliga insatser har en policy utarbetats för ersättningar mm i samband med arrangemangen. Nedan följer svar på de vanligaste frågorna relaterade till detta.
 • Hur tas alla volontärer omhand?
  - Volontärer får mat, vid behov enklare logi samt ackreditering som behövs för uppdraget.
 • Hur gammal måste man vara för att få arbeta?
  - Man måste ha fyllt minst 20 år senast den 31 december 2007.
 • Vem får arbeta under VM?
  - Alla som känner för att ställa upp som volontärer (förutsatt att du minst fyllt 20 år). Att tänka på är att arbetspassen kan vara långa. Du bör vara flexibel till din läggning.
 • Hur snart måste jag anmäla mig?
  - Så snart som möjligt, grupperna kommer att sätta igång sitt arbete efter hand.
 • Kan man arbeta endast på VM?
  - Nej, vi vill att alla som har möjlighet ska arbeta även under SM-veckan 2006 eller 2007, främst för att testa organisationen inför VM.
  Både SM 2006 och 2007 kommer att förläggas i göteborgsregionen
 • Kommer det att tecknas någon försäkring för oss som arbetar?
  - Kollektiv olycksfallsförsäkring tecknas för resa till och från samt under arbete.
 • Kommer det att bli en speciell VM-klädsel?
  - Vi kommer att ta fram jackor till alla vuxna som arbetar vid VM. Utöver detta olika nivåer av klädsel beroende på uppdrag. Kläderna får behållas efter VM.
 • Kommer det att bli någon fest för volontärer?
  - Ja, ett enkelt" Event Warming Party" före VM där alla inbjuds.
 • Vilka kommer att få delta på banketten?
  - Endast ett fåtal speciellt inbjudna.
 • Vilka barn kommer att bli uttagna till eventuella uppdrag, typ blomsterflickor?
  - Enbart barn till föräldrar som arbetar under VM.
 • Om man har svårt att hitta barnvakt får man ta med sina egna barn på arbetspasset?
  - Nej, barn får inte tas med till arbetspass.
 • Har man möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst?
  Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej.
  I undantagsfall kan Organisationskommittén besluta om ersättning för specifika funktioner.
 • Utbetalas reseersättning?
  - Nej, ingen reseersättning utbetalas (undantag se punkt 1).
 • Betalar organisationen eventuella taxiresor eller parkeringsböter?
  - Nej, Taxiersättning utbetalas ej, inte heller ev. parkeringsböter.
 • Utgår ersättning för mat och hyra för de som har volontärer boende hos sig?
  - Matersättning eller hyra utgår inte om man har volontärer boende hos sig.
 • Vem har rätt till ersättning för utlägg?
  - Ersättning för utlägg göres endast om verifikationer redovisas samt att inköpen godkänts av Organisationskommittén.
 • Kommer telefonersättning att betalas ut under tävling?
  - Generellt, nej. Funktioner som behöver ringa kommer i möjligaste mån att förses med telefonkort.
 • Hur fördelas matbiljetter till volontärer?
  - Matbiljett/er erhålls för det antal arbetspass som personen ifråga arbetar.
 • Hur många fribiljetter kommer man att få?
  - Alla volontärer får en biljett till damernas kortprogram respektive paråkning kortprogram.
 • Finns det möjlighet att köpa biljetter billigare till släkt och vänner?
  - Nej.
 • Vilka kommer att få bo på hotell?
  - Ett fåtal inkvarteras på hotell. I övrigt gäller enklare logi, t ex vandrarhem.
  Organisationskommittén beslutar detta.


Har du hittat ett område som passar dig? Anmäl dig som volontär genom att fylla i och skicka in en av följande blanketter (word - som du fyller i direkt i datorn och skickar till Johan Eriksson
eriksson.worlds2008@gmail.com eller pdf - som du skriver ut och fyller i).