World Figure Skating Championships© 2008
Scandinavium • Göteborg • 16 – 23 mars 2008

Volontärsområde LOGISTIK
Under VM kommer aktiva, ledare, medierepresentanter och andra särskilt inbjudna att röra sig i Göteborg; mellan flygplats och centrum, till och från hotell och arenor, träningsanläggningar och andra ställen i stan. De kräver tillgång till snabb och smidig transport och till deras förfogande finns bussar, spårvagnar och bilar. Hur får vi tävlande, deras tränare, medierepresentanter och andra särskilt inbjudna att trivas under sin vistelse i Göteborg? Ca 2 000 ackrediterade personer finns att välkomna och ta hand om. Nedan ser du exempel på olika funktioner.

Hotellansvarig & Hotellvärdinnor
I denna funktion får du närkontakt med stora delar av konståknings- och medievärlden.
Arbetet startar månader före evenemanget med bokningar på våra officiella hotell.
På hotellet tar hotellvärdinnor emot och servar våra gäster.
Hotellmåltider, på hotellen serverar vi måltider mot matkuponger till åkare,
domare VIP med flera. Vissa skift kan ligga sent på kvällarna..

Arbetsuppgifter för ansvarig
— Under tävlingen kommer du att vara huvudansvarig för åkar- och VIP hotellen med hjälp av dina hotellvärdinnor
— Före tävlingen ska alla hotellbokningar registreras och faktureras
— Efter tävlingen avstämning och slutredovisning av fakturering och hotellbokning

Arbetsuppgifter för hotellvärdinnor

— Under tävlingen är du vår hotellansvarigas högra hand
— Fungera som värdinna på de officiella hotellen
— Fungera som värd vid hotellmåltiderna

Ansvarig: Anna Hylander

Transport
Under VM-2008 ansvarar transportgruppen för att , aktiva och funktionärer samt VIP- personer kommer fram till arrangemanget. Verksamheten bygger på transport med inhyrda fordon.

Exempel på arbetsuppgifter
— Transporter från ankomst till avresa
— Övrig transporttjänst
— Värd vid ankomst och avresa vid flygplats och hotell

Ansvarig: Karin och Berne Wivesson

Ekonomi & Pengar
Under evenemanget hanterar vi en hel del pengarna.

Exempel på arbetsuppgifter
— Transportera pengar till och från försäljningsställen
— Räkna och redovisa kassor

Ansvarig: Per-Anders Forsgren

Sponsorgrupp
Till denna grupp behövs människor med stort kontaktnät. Det huvudsakliga arbetet ligger före evenemanget. Arbetet påbörjas långt i förväg.

Exempel på arbetsuppgifter
— Arbetet innebär att anskaffa, besöka och upprätthålla kontakter med för arrangemanget externa sponsorer och företag
— Sälja sponsorpaket, besöka företag, mässor med broschyrmaterial och informera om VM
— Ansvara för utställningsmontrar och kontakten med utställare
— Personlig kontakt med sponsorer
— Framställa underlag för fakturering
— Värdinna på plats


Ansvarig: Tussan Rix

Catering - Försäljning - Logistik
Till denna grupp behövs serviceinriktade människor som är villiga att arbeta
under dygnets alla timmar. Egna ansvarsområden fördelas inom gruppen.

Exempel på arbetsuppgifter
— Arbetet innebär att serva aktiva, tränare, volontärer m.fl. med mat och dryck.
— Under evenemanget kommer försäljning av souvenirer och trycksaker på olika platser i arenan. Arbetet innebär i huvudsak försäljning
— Stora mängder material förbrukas under evenemanget och det är viktigt att det finns tillgängligt. I arbetet ingår att ta emot och distribuera leveranser av bl.a. kontorsmaterial, vatten till aktiva och mycket annat.

Ansvarig Catering & Försäljning
: Rolf Karlsson
Ansvarig Logistik: Leif Kronkvist