World Figure Skating Championships© 2008
Scandinavium • Göteborg • 16 – 23 mars 2008

Volontärsområde TÄVLING
Brinner du för konståkning?
T tycker du om att ta ansvar och är sugen på att ge service till de tävlande?
Nedan ser du exempel på olika funktioner.

Tävlingskontoret
Detta är själva hjärtat i tävlingen. Här arbetar man nära isen och de tävlande alternativt i tävlingskontoret. Gruppen ansvarar för all kopiering och distribution av officiella dokument till definierade platser.

Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för omklädningsrum
Administrativt arbete i tävlingskontoret
Domare som skall ansvara för domarrum
Tidtagare
Kopiera bulletiner och liknande under tävlingen
Ansvara för ”bullentinboxarna”
Framställning av slutresultat och distribution av dessa
Resultatservice till anslagstavlor och “bullentinboxar”
Generell kopieringsservice
Samarbetar med gruppen informationsgruppen.

Ansvarig: Camilla Fredman

Speaker & Musik
Musikansvarig och speaker krävs på samtliga träningspass.

Exempel på arbetsuppgifter
— Annonsera vid träningspass – t ex vilka som tränar och åkordning
— Se till att musik finns och spelas på rätt plats vid rätt tillfälle

Ansvarig: Mats Edström
Delansvarig musik
: Berit Westin

Grindvakter
Som grindvakt arbetar du vid rinken nära de tävlande.

Exempel på arbetsuppgifter
— Se till att rätt åkare finns på plats inför uppvärmning och tävling.
— På signal släppa in och ut åkarna från isen.

Ansvarig: Ann-Britt Wallin

Arena - Is
Huvuduppgiften är att i nära samarbete med vaktmästarna sköta isvården under träning och tävling.

Exempel på arbetsuppgifter
— Fylla hål i isen före spolning
— Gruppen samarbetar med flera andra grupper samt vaktmästarna i Scandinavium


Ansvarig Tävlingsarena : Christer Hannerstam
Ansvarig Träningsarena : Linda Norberg