World Figure Skating Championships© 2008
Scandinavium • Göteborg • 16 – 23 mars 2008

Volontärsområde TEKNIK
Som volontär inom Teknik får du ett unikt tillfälle att titta in bakom kulisserna på ett
idrottsevenemang av världsklass. Du tillhör en grupp som utför en mängd olika arbetsuppgifter
före, under och efter evenemanget.
Nedan ser du exempel på olika funktioner.

Dator- & Internetsupport
Information är A & O under ett stort evenemang.
Idag används huvudsakligen datorer och Internet för att det ska fungera.

Exempel på arbetsuppgifter
— Daglig funktionskontroll av datorer i funktionärs, åkar- och presscentrum
— Funktionskontroll av Internetuppkopplingar
— Installation och underhåll av datorer och annan utrustning

Ansvarig: Peter Nilsson

Arena - Städ & Miljö
Det här är en viktig uppgift för totalintrycket av tävlingen.
Din uppgift är att bidra till en ren och trivsam miljö för aktiva och publik.
Att serva våra gäster på ett positivt och effektivt sätt
är ofta avgörande för hur ett evenemang uppfattas.

Exempel på arbetsuppgifter
— Se till att specifika utrymmen är rätt utrustade och städade ochatt förbrukningsmaterial finns tillgängligt.
— Tävlingsarenan, omklädningsrummen och andra utrymmen ska se rena, snygga och välkomnande ut
under hela tävlingsperioden.
— Inventera material vid tävlingens slut och stämma av med logistikgruppen.

Ansvarig: Marita Karlsson

Arena - Byggservice
Denna grupp kommer att arbeta med diverse byggnationer i Scandinavium
samt möblering av lokaler, arbetsplatser mm. Huvuddelen av arbetet sker veckan innan tävlingen börjar.
Då behöver gruppen vara stor, för att sedan minska under tävlingsveckan och en del volontärer
övergår till andra uppgifter.


Exempel på arbetsuppgifter
— Gruppen samarbetar med flera andra grupper samt vaktmästarna i Scandinavium

Ansvarig: Christer Niklasson

Arena - Dekoration,
Ceremonier, Blomsterbarn

Arbetet består av utsmyckning av arenorna med t ex tyg, blomsteruppsättningar och rekvisita.
Den största arbetsinsatsen sker innan tävlingsstart. Nära samarbete med arena byggservice,
någon person (snickare) jobbar eventuellt permanent i denna grupp. Denna grupp ansvarar även
för pompa och ståt. Invigning, flaggparad, prisutdelningarna och uppvisningen
är mycket viktiga ingredienser.

Exempel på arbetsuppgifter
— Dekorera arenan och olika lokaler innan tävlingen börjar
— Under tävling finns ni till hands främst för att hålla blommorna fräscha
samt fixa det behov som uppkommer.

— Ansvar för Kiss & Cry
— Ansvar och schemaläggning för blomsterbarn och medaljbärare
— Planera och träna de olika ceremonierna
— Skaffa fram allt nödvändigt material till ceremonierna
— Samarbetar med gruppen Social Events

Ansvariga: Maria Bergqvist & Pia Andegren

Specialister
I gruppen ingår många spjutspetskompetenser t.ex. yrkeskunniga skridskoslipare, sömnad, frisörer.

Ansvarig sömnad: Mikaela Starke
Ansvarig skridskoreparationer & slipning
: Vakant
Ansvarig frisör: Vakant