World Figure Skating Championships© 2008
Scandinavium • Göteborg • 16 – 23 mars 2008

Volontärsområde TÄVLINGSSÄKERHET
Säkerhet och trygghet är mycket viktiga områden.
För volontärer till denna grupp har vi extra höga kvalifikationskrav.
Nedan ser du exempel på olika funktioner.

Sjukvård
Gruppen ansvarar både för förebyggande och akut sjukvård. Viss jourverksamhet förekommer.
Ansvarar även för dopingvakter vid dopingkontroll, personal till detta tas ifrån gruppen
men även från isvårdsgrupp och grindvakter vid behov. Utses i förväg.

Exempel på arbetsuppgifter
— Medlemmar ur gruppen ska finnas tillgängliga vid sarg under alla träningar och tävlingar
— Bemanning av sjukvårdsrum i ishallen

Ansvarig: Helen Karlsson & Magnus Sjöberg

Ackreditering
Att arbeta i ackrediteringen betyder att man är bland de första som gästerna möter vid ankomst.
Arbetet påbörjas långt i förväg.

Exempel på arbetsuppgifter
— Registrera personer i databasen
— Fotografering vid ankomst samt tillverkning av ID-brickor
— In- och utkvittering av musik
— Sortering och packning av informationsmaterial samt utlämning av detsamma
— Avstämning av betalningar mm

Ansvarig:
Marianne Hogner

Säkerhet
Huvudsyftet är att kontrollera att rätt personer får tillträde till rätt område samt hålla obehöriga ute.
Arbetet innebär ett nära samarbete med Scandinaviums publikvärdar.

Exempel på arbetsuppgifter
— Du kommer att arbeta som in- och utpasseringsvakt, bl a i Scandinavium samt vid andra sociala aktiviteter
— Säkerhetsvakt på skridskor

Ansvarig: Torbjörn Miller